Bäst kvalité på marknaden och nya rekord

Räkenskapsåret maj -16 till april -17 resulterade i ett nytt produktions- och leveransrekord. Årets produktion på 161507 ton är ett nytt rekord med 15470 ton och en leveransvolym på 160313 ton gav ett nytt årsrekord med 12475 ton. Tack vare

Läs mer

Årssammanställning – nytt produktionsrekord

Det fortsatt intensiva arbetet med förbyggande underhåll ledde till att 2016 innebar den hittills bästa tillgängligheten i Waggeryd Cells historia. Året innebar samtidigt att vi genom fortsatta investeringar för att bygga bort flaskhalsar i produktionskedjan uppnådde vår hittills högsta genomsnittliga

Läs mer

Produktionsrekord Juli månad

Juli månad innebar att det gamla produktionsrekordet slogs med hela 585 ton, under månaden producerades det 13 392 ton. Under juli slogs också två dygnsrekord med 468,9 ton som toppnotering och i medeltal producerades det hela 432 ton per dygn.

Läs mer

Investering i flingtorken höjde kapaciteten.

I strategin för Waggeryd Cell ligger att kontinuerligt öka produktionen till den tillståndsgivna kapaciteten på 175 000 ton genom att successivt bygga bort flaskhalsar. Med investeringen i extra ångbatterier i flingtorken höjs nu produktionskapaciteten med tio procent.

Läs mer