Bygget av nya biobränslepannan med planerad uppstart september 2016.

Bygget av nya biobränslepannan fortskrider enligt plan med uppstart i september 2016.
Här kommer lite bilder från bygget under tidsperioden oktober 2015 till april 2016.

Byggstart för nya biobränslepannan i oktober 2015.

Markarbete och gjuting av fundament.

El och vatten dras in.

Delar till pannan börjar levereras och monteras allteftersom.

Pannan och byggnaden börjar ta form.