Dessa certifieringar är viktiga miljöargument. Vi arbetar ständigt med att öka andelen certifierad massa. Att erhålla de rätta certifieringarna har varit självklart för Waggeryd Cell och vi uppmuntrar ett sund miljötänk genom hela organisationen, vilket är en del av ATA koncernens övergripande miljömål.