Investering i flingtorken höjde kapaciteten.

I strategin för Waggeryd Cell ligger att kontinuerligt öka produktionen till den tillståndsgivna kapaciteten på 175 000 ton genom att successivt bygga bort flaskhalsar. Med investeringen i extra ångbatterier i flingtorken höjs nu produktionskapaciteten med tio procent.

Flingtorken hade innan investeringen ett våtsteg och två torksteg för torkning av BCTMP-massan innan balning. Som en del i det stora investeringspaketet på ca 50 miljoner kronor har flingtorken nu försetts med extra ångbatterier för att förvärma returluften från torkstegen. Våtsteget har därmed blivit ett torksteg varför flingtorken nu har tre torksteg, vilket höjer produktionskapaciteten med ca tio procent.

– Under vecka 40 förlängde vi vårt vanliga 24 timmars underhållsstopp med en dag och hela inkopplingen av extra ångbatterier i flingtorken gjordes på 48 timmar, berättar Michael Nylander, Fabrikschef för Waggeryd Cell. Både installationen och igångkörningen efter stoppet har gått mycket bra. Förutom att kapaciteten höjts så minskar gasolförbrukningen i torken, vilket naturligtvis är positivt.

– Vi kan konstatera att målet med investeringen har uppnåtts och att vi nu höjt vår redan höga effektivitet ytterligare ett rejält snäpp. Det stärker påtagligt vår konkurrenskraft på en tuff marknad, slutar Michael Nylander.

Leverantör av de nya ångbatterierna, liksom av själva ombyggnaden, är Andritz.

Nytt ångbatteri
Det nyinstallerade ångbatteriet i drift.