Nytt produktionsrekord för bokslutsåret 140501- 150430

För bokslutsåret har vi ökat produktionen med cirka 6000 ton jämfört med tidigare rekord.