Investering i flingtorken höjde kapaciteten.

I strategin för Waggeryd Cell ligger att kontinuerligt öka produktionen till den tillståndsgivna kapaciteten på 175 000 ton genom att successivt bygga bort flaskhalsar. Med investeringen i extra ångbatterier i flingtorken höjs nu produktionskapaciteten med tio procent.

Läs mer

Waggeryd Cell i Svensk Papperstidning

I det senaste numret av Svensk Papperstidning presenteras Waggeryd Cell i ett stort reportage. Samtidigt porträtteras också Ulf Karlsson och Michael Nylander. Klicka här och läs artikeln.  

Läs mer

Ny tvättpress höjer kvalitet och effektivitet ytterligare

En ny tvättpress har installerats i blekeriet för att höja renheten, som är viktig för smak och lukt, och därmed kvaliteten på våra BCTMP-massor. Dessutom höjs vår egen effektivitet i produktionen. Uppstarten har gått mycket bra och tvättpressen har lyft

Läs mer

Waggeryd Cell första att använda CrillEye

”In this issue of PulpEye News we introduce a breakthrough technology in cooperation with our customer Waggeryd Cell in Sweden – PulpOnTarget. This is a feature that has been a goal for us for many years. Finally we have reached

Läs mer

Nytt rekord i årlig produktion

Under 2012 har vi nått ett nytt rekord i vår produkton med en ökning till 132.000 ton, vilket innebär en ökning med 5,000 ton sedan förra årets rekord. Detta är en del av våra fortsatta planner på att nå en

Läs mer