Produktionsrekord Juli månad

Juli månad innebar att det gamla produktionsrekordet slogs med hela 585 ton, under månaden producerades det 13 392 ton.
Under juli slogs också två dygnsrekord med 468,9 ton som toppnotering och i medeltal producerades det hela 432 ton per dygn.