Start av ny Biobränslepanna

Vår nya biobränslepanna startades i slutet av augusti och allt har fungerat mycket bra.