Uppgradering och ny utrustning

I samband med underhållsstoppet vecka 41 så har flingtorken uppgraderats och ett nytt sileri har satts i drift.